Pohrebná služba Charun Poprad - Non stop na číslach: +421 940 891 069 

Ako postupovať pri úmrtí

Ako postupovať pri úmrtí

Úmrtie doma

 • 1
  Zavolajte pohotovosť
  Kontaktujte linku 112 alebo 155, a nahláste, že ide o podozrenie z úmrtia
 • 2
  Počkajte na príchod lekára
  Pohotovostný lekár zo 112 po prvotnej obhliadke zavolá príslušného obhliadajúceho lekára
 • 3
  Vyhodnotenie úmrtia
  Obhliadajúci lekár: A: určí príčinu smrti na mieste úmrtia. Vystaví List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Volajte našu NON STOP linku na čísle +421 907 869 381. B: Nevie určiť príčinu smrti. Zavolá zmluvnú službu na prevoz zosnulého na pitvu. Navštívte našu kanceláriu v najbližšom možnom termíne počas otváracích hodín, alebo nás kontaktujte telefonicky +421 940 891 069

Úmrtie v nemocnici

 • 1
  Oznámenie o úmrtí
  Službu konajúca pracovníčka nemocnice Vám v prípade Vašej neprítomnosti telefonicky oznámi, že došlo k úmrtiu Vášho blízkeho
 • 2
  Starostlivosť o zosnulého
  Nemocničný personál zabezpečí všetky nasledujúce úkony vrátane prevozu zosnulého do chladiacich priestorov.
 • 3
  Kontaktujte nás
  Navštívte našu kanceláriu v najbližšom možnom termíne počas otváracích hodín, alebo nás kontaktujte telefonicky +421 940 891 069